Blog

Tahmini Bütçemiz Tuttu mu?

Yazan > Deneyimler 17 Mayıs 2022

Evin inşa sürecinin başında elbette biz de bir tahmini bütçe çıkardık. Ancak iki yılın sonunda, evi inşa ettiğimizde harcadığımız paranın tahmini bütçemizin üç katı olduğunu gördük. 

Bu sapmanın birkaç ana nedeni vardı. İlki inşaat süreci uzadığında, inşaat malzeme fiyatlarındaki artışlar öngörülenin çok üzerine çıkabiliyor. Bizde de bu durum gerçekleşti. Ancak tek neden bu değildi. 

Bir diğer neden evin tasarımının, kullanılacak kimi malzemenin özel olarak imal edilmesini gerektirmesiydi. Örneğin işin başında evde kullanılacak ağaç miktarı, türü belirlenmişti. Piyasadan o nitelikte ağacın metreküp bilgisini edinerek bir maliyet hesabı yapmıştık. Ancak bize verilen birim fiyatı inşaat piyasasında kullanılan standart ölçülere sahip malzemeler içindi. Oysa biz evin taşıyıcı sisteminde ağaç kullanıyorduk ve bu ağaçlar üretilen, piyasada kolayca bulunabilen standart ölçülerin dışındaydı. Bizim ölçülerimize uygun ağaçların özel olarak temin edilmesi, kurutulması ve özel olarak bizim için hazırlanması gerekti.  Bu nedenle de ağaç maliyeti neredeyse üçe katladı.  

Bir diğer maliyet artış nedeni ise malzeme ve yapım tercihlerimiz ile ilgiliydi. Örneğin toprağa gömülü duvarlarda yalıtımın olağandan daha korumalı olması, bütün kapıların, banyoların eşiksiz inşa edilmesine yönelik tercihimiz, malzemelerin kalitesine yönelik tercihlerimiz de tahmini bütçeyi saptıran üç ana nedenden biri oldu.

Evin yapımına ilişkin bütün giderleri tarih ve miktar olarak kaydetmeye özen gösterdim. Bunun sonucunda maliyet artışlarını süreç içinde öngörebilir hale geldim.  Evin alt katının taşıyıcı taş duvar ve üst katının ahşap karkas yapılması tercihimiz evin maliyetini, betonarme yapıya oranla yüzde kırk-elli oranında arttırdı.

Yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir